فوریه 28, 2018

نقشه اختراع

قبول سفارش طراحی نقشه اختراع (تضمینی) جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی عنوان کلیک کنید.
نوامبر 8, 2017

راهنمای جامع ثبت اختراع(نقشه، توصیف،ادعانامه و خلاصه توصیف)

راهنمای کامل ثبت اختراع شامل روش ارائه نقشه، توصیف اختراع، خلاصه توصیف اختراع و ادعانامه و همچنین روال آماده سازی اظهارنامه
نوامبر 5, 2017

خلاصه توصیف اختراع

نوامبر 5, 2017

ادعانامه